NJOFTIM: PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË APLIKANTËVE QË KANË TË DREJTË TË REGJISTROHEN NË TESTIN PRAKTIK TË PRANIMIT, NË PROGRAMIN E STUDIMIT “BACHELOR “EDUKIM FIZIK DHE SPORTE , VITI AKADEMIK 2019-2020, SIPAS LINKUT:http://uniel.edu.al/index.php/al/njoftime