Për të shmangur problematikat e vazhdueshme në Njësinë Administrative Papër, Agjencia e Shërbimeve Publike, në bashkinë e Elbasanit po bëjnë pastrimin e kanaleve kulluese të tokave bujqësore të fshatit Broshkë.

Ekipi në fjalë mo merr masa për të shmangur çdo të papritur të dimrit.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale Bashkia Elbasan është shprehur se “është gjithmonë aty për t’ju përgjigjur çdo problematike e shqetësimi të banorëve”.

Edlira XHERR