Ura mbi përroin e Zaranikës është një urë e ngushtë, me pesë qemerë gjysmërrethorë, gjatë rrugës të luginës së Shkumbinit Durrës-peqin-Elbasan. Është ndërtuar në fund të shek. XVIII e fillim i shek. XIX.

Foto:Shefqet Deliallisi