Me gjithë intensitetin e reshjeve të dëborës, vazhdon puna për hapjen e rrugëve rurale deri në fshatrat më të largët si Labinot Mal, Shmil, Gurë i Zi dhe Mollagjesh.