Në lidhje me kërkesat për heqje dorë të gjyqtarëve dhe të pranuara nga kryetarët e gjykatave konstatohet se ka një numër të madh të tyre, pohoi anëtarja e KLGJ, Brunilda Kadi.

Shkaku i këtyre dorëheqjeve apo përjashtimeve evidentohet vetëm nga një pjesë e gjykatave edhe pse kërkohet që të jepet një shpjegim për to.

Kjo problematikë është më e dukshme në gjykatat e Elbasanit dhe Vlorës. Arsyeja për këtë gjë lidhet me një problem teknik që ka lidhje me sistemin e menaxhimit të çështjeve.