Foto e bere ne 2011 e kujtoni ekzaktsisht ku ndodhemi??