Gjatë punës në Postë – Telegraf, Elbasan 1976

Një foto që tregon momente pune në Post – Telegrraf, në Elbasanin e viteve ’70…https://elbasaniad.org/gjate-punes-ne-poste-telegraf-elbas…/

Foto e mare nga Arkivi Digjital Elbasan