Komisioni Evropian njoftoi se po fillon një konsultim për pagën minimale në vendet e Bashkimit Evropian, por vendet e Evropës Lindore dhe Veriore janë kundër saj.

Sot, shumica e vendeve evropiane (22 nga 28) kanë prezantuar një pagë minimale, por ka diferenca në madhësinë e tyre: nga 286 euro në Bullgari në 2,017 euro në Luksemburg, sipas të dhënave të Eurostat.

Vendet si Danimarka, Finlanda, Suedia, Austri, Italia dhe Qipro nuk kanë prezantuar pagat minimale.

Komisioni do të jetë i hapur për sugjerime se si të sigurojë që çdo person të fitojë një pagë minimale për të bërë një jetë të denjë.

Mënyra se si do të realizohet ky projekt mbetet ende i paqartë.

Aktualisht KE nuk ka të drejtë të ndërhyjë ose të ligjësojë pagat, pasi i takon secilit vend të vendosë se si ta bëjë këtë.

Në Evropën Lindore, ekziston shqetësimi se një rritje shumë e shpejtë e pagave do të dëmtonte konkurrencën e vendeve

/Ora News.tv/