Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, për 12 dhjetor 2019.