Kursi zyrtar i këmbimit valutor, datë 13 dhjetor 2019, publikuar nga Banka e Shqipërisë.