Ky është një dokument që tregon se Qamil Musa Haxhifejza,nga Elbasani që në vitin 1910 i kërkon qeverisë turke aprovimin për nxjerrjen e një gazete me titull “Elbasani”.Nuk dihet nëse kjo gazetë doli në qarkullim.Do të ishte Ahmet Hastopalli i cili do t’a botonte me këtë emër në vitin 1923.(Dokumenti është edhe në turqisht)