Qërqira Koja nga Durrësi dhe bashkëshorti i saj Vasil Nosi, djali i Grigorit, vëllai i Dr. Nosit dhe nipi i Lef Nosit, Itali 1937 (Ripostim)

(Nga arkivi i Z. Anastas Dodbiba)

mare nga Arkivi Digjital Elbasan…