Shndërrimi i shkollës “Qamil Guranjaku” nga një godinë tërësisht e shkatërruar në një ndërtesë moderne që plotëson të gjitha standardet për zhvillimin e procesit mësimor.
Ky është vizioni ynë për çdo kopësht dhe shkollë të Bashkisë Elbasan.