Ditën e martë në fshatin Marinaj u zhvillua një takim me gazetarë dhe bletarë të zonës në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), si dhe me mbështetjen dhe bashkëfinancimin e Bashkisë Librazhd, ku u zbatua projektin «Rritja e kapaciteteve të fermërve në bletari, fuqizimi dhe integrimi i bletarëve”.