Shtëpi elbasanase me oborrin dhe hajatin.

Shtëpia e Hasan dhe Ahmet Xhaferr Hoxhollit në lagjen Qemal Stafa (Beqire), Elbasan 1974