Në foto janë, nga e majta në të djathtë nga lart poshtë

Mendu Vrioni nga Berati
Ahmet Duhanxhiu nga Elbasani
Vasil Nosi nga Elbasani
Sulejman Harri nga Elbasani
Petër Ndria nga Elbasani
Xhevdet Daiu nga Shkodra