Drejt përfundimit punimet në shkollën “Ali Agjahu”. Një ambient tërësisht i rinovuar, me të gjithë standardet është gati të presë nxënësit.