Këshilli Vendor për Siguri Publike në Bashkinë e Elbasanit, në mbledhjen e tij të radhës, ka miratuar Planin e Veprimit 2018-2020. Plani i Veprimit reflekton vullnetin e Këtij Këshilli dhe përkushtimin e të gjithë anëtarësisë në rritjen e bashkëpunimit me të gjithë aktorët të cilët mbulojnë fushën e sigurisë në bashkësi.

Për Bashkinë e Elbasanit mbledhjet e vazhdueshme të këtij Këshilli janë tregues i rëndësishëm për seriozitetin e tij dhe të çështjeve që trajton.
Gjithashtu institucionet që marrin pjesë në këtë Këshill kanë treguar një nivel të lartë bashkëpunimi mes tyre.
Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Z. Qazim Sejdini theksoi rëndësinë e këtij plani në punën e Këshillit të Sigurisë në të ardhmen.

Bashkia e Elbasanit është e para bashki që ka aktualisht një Plan Veprimi të Këshillit të Sigurisë dhe për Z. Sejdini, ky plan do të thotë më shumë punë në vazhdim drejt realizimit të një vizioni të përbashkët për të ardhmen.
Z. Sejdini po ashtu riktheksoi, se siguria nuk është dhe nuk mund të jetë sfidë vetëm e policisë, çdo institucion ka rolin e tij dhe çdo qytetar, po ashtu ka një rol të rëndësishëm.

Shoqëria Civile në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë, DAR, Shërbimin Social të Bashkisë dhe nëpunësit e Njësive Administrative mbeten institucionet që drejtojnë dhe realizojnë zbatimin e parandalimit të fenomenit të kriminalitetit nëpërmjet ndërtimit e forcimit të partneritetit polici-pushtet vendor-komunitet.